Stravování

Strava je zajišťována vlastní školní kuchyní, ve které je připravováno denně čerstvé jídlo. Při celodenním provozu se děti v MŠ stravují  3krát denně plus pitný režim. Jídelníčky jsou zveřejňovány na nástěnce u školní kuchyně.