Režim dne

Pracoviště Spořilovská

 

6:30 – 8:30 Příchod  dětí  do  mateřské  školy,  předávání  dětí  pedagogům  do třídy,
  spontánní zájmové aktivity.
  Pohybové aktivity
Dopolední činnosti Osobní hygiena, dopolední svačina.
  Volné činnosti a aktivity dětí vedené pedagogickými pracovníky zaměřené
  především  na  hry  a  zájmovou  činnost,  práce  s integrovanými  dětmi,
  řízené aktivity, komunikativní kruh, didakticky cílené činnosti v centrech
  aktivit  dle  třídního  vzdělávacího  programu  příprava  na  pobyt  venku,
  osobní hygiena.
10:00 – 12:00 Pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.
12:00 – 12:30 Oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek.
12:30 – 14:15 Četba,  spánek  a  odpočinek  dětí  respektující  rozdílné  potřeby  dětí,
  individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.
14:15 – 14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena.
14:30 – 16:30 Volné  činnosti  a  aktivity  dětí  neřízené  pedagogickými  pracovníky
  zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí,
  v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.