Platby

Informace k platbám stravného a školného 

Číslo účtu MŠ: 0163011062/0600.

Bankovní příkazy se zavádějí na 12 měsíců.

Zálohové platby se provádějí do 15tého v měsíci. Do zpráv pro příjemce uveďte: jméno dítěte, variabilní symbol.

Vyúčtování je prováděno po uzavření školního roku k 30.6. na základě vyplnění „Žádosti o vrácení přeplatku“. Přeplatky jsou zaslány na účet, ze kterého byla prováděna platba.

Měsíční platby:

STRAVNÉ…………………………………………………….800,-

ŠKOLNÉ………………………………………………………450,-

CELKEM…………………………………………1250,-

Děti s odkladem školní docházky platí 850,- stravné, školné neplatí.

Děti, které navštěvují MŠ poslední rok / 5 – 6 leté / platí 800,- stravné, školné neplatí.