Polytechnická výchova

S dětmi pracuje paní Markéta Hrubá. Děti tvořily s přírodninami a se slaným těstem.

 

Grafomotorika

Kaštanové tvoření

Děti vyráběly doma s rodiči.

Sběr kaštanů v Martinicích

Letošní úroda byla veliká a počasí nádherné.

Malý výlet vláčkem do Jablonce nad Jizerou

Vánoční besídka

Zveme všechny rodiče na vánoční posezení s krátkým programem.

Ve čtvrtek 12.12. 2019 v 15,15 h. v naší třídě Soviček.

Jak jsme šli sbírat šišky

Třída Soviček

Děti vyráběly doma s rodiči.