O nás

Obecná charakteristika škol

Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace, vznikla 1. ledna 2003 sloučením tří mateřských škol v Jilemnici. Tím vznikl jeden právní subjekt.

Mateřská škola Spořilovská

Mateřská škola Spořilovská se nachází ve Spořilovské ulici. Jedná se o budovu panelového typu, která byla postavena roku 1977 mezi panelovými domy na okraji města. Je tvořena dvěma pavilony A a B a v každém z nich se nachází dvě třídy. Pavilony jsou propojeny prostornou chodbou, ke které přiléhá hospodářská budova (prádelna a kuchyně). Ke každé třídě náleží vlastní zázemí: herna, třída, umývárna s WC, šatna a malá kuchyňka sloužící k vydávání stravy. V létě a na podzim roku 2008 prošla budova velkou venkovní rekonstrukcí, což dalo škole nový vzhled a v letech 2015 a 2016 probíhala v době velkých letních prázdnin rozsáhlá vnitřní rekonstrukce.

Součástí mateřské školy je rozsáhlá zahrada se vzrostlými stromy, které v letních měsících poskytují potřebný stín. Díky projektu „revitalizace hřišť“ (2009) byly nevyhovující herní prvky nahrazeny novými. Nechybí tu venkovní průlezky, houpačky, zahradní domek, velká pískoviště a ani chodníkový okruh pro koloběžky a tříkolky.

K delším vycházkám do přírody je celoročně nejvíce využíván les na Hraběnce.