Naše třídy

První třída

První třída se nachází v přízemí pavilonu A. Dětské šatně předchází úzká chodbička. Ze šatny se vstupuje do třídy, která je propojena s hernou. Obě místnosti jsou prostorné a prosluněné, vybavené novým nábytkem a dostatečným množstvím hraček a pomůcek. Ke klidnějším hrám a pro práci s malou skupinou dětí, zejména s předškoláky, je určena malá místnůstka vedle třídy. Čisté a nově zrekonstruované dětské sociální zařízení je součástí komplexnosti této třídy.

K zázemí této třídy patří malá kuchyňka.

 

1d

1b

Druhá třída

Druhá třída se nachází v patře pavilonu A. Z malé šatny se vstupuje do třídy. Ve třídě jsou rozmístěny stolečky a židličky různých velikostí (vzhledem k věku dětí), nízké skříňky s hračkami a policovou skříňkou s lehce dosažitelným výtvarným a pracovním materiálem. Třída je od herny oddělena zatahovacími dveřmi. V herně, do které je směřována většina herních činností, je také piano a zároveň v době poledního klidu slouží jako ložnice dětí. Obě místnosti jsou krásně světlé, prosluněné a teplé.

K zázemí druhé třídy patří malá kuchyňka, ve které jsou dětem vydávány obědy a nově zrekonstruované, čisté a plně funkční sociální zařízení.

 

2a
2c 2e

Třetí třída

Třetí třída se nachází v přízemí pavilonu B. K zázemí této třídy patří: dětská šatna, třída propojená s hernou, přilehlá místnůstka, dětské sociální zařízení, kuchyňka. Malá přilehlá místnost je určena pro menší počet dětí a slouží převážně ke konstruktivním stavebnicovým hrám nebo k práci s předškoláky. Nábytek a herní prvky jsou uspořádané tak, aby děti měly dostatek volného prostoru k pohybu, ke hrám či učitelkou řízeným činnostem.

Po proběhlé rozsáhlé rekonstrukci (léto 2016) mají děti k dispozici zcela novou umývárnu, ve které jsou například zabudována umyvadla a WC dle výškových parametrů dětí.

Všechny využívané prostory jsou dostatečně osvětlené a vzdušné.

 

 3a
3b 3e

Čtvrtá třída

Čtvrtá třída je umístěna v prvním patře pavilonu B. K zázemí této třídy patří: šatna dětí, třída propojená s hernou, malá místnost zvaná „školička“, dětské sociální zařízení a kuchyňka. Prostor herny je několika skříňkami rozčleněn na menší hrací koutky, které poskytují dětem „vlastní“ prostor a „malá soukromí“ ke hrám a tvořivým činnostem. Prostředí herny nám zkrášlují barevné záclonky na oknech, které také hernu opticky člení.

Všechny hračky, didaktické hry i výtvarný materiál jsou ve třídě umístěny v nízkých skříňkách přehledně a podporují samostatnost a sebeobsluhu dětí při výběru a manipulaci s nimi. Pro předškoláky, jejich práci a také odlišné aktivity, je určena  „školička“. Školička je malá místnůstka vedle třídy vybavená nízkými pracovními stolky se zásuvkami, nástěnkou, pohodlnými lavičkami, skříňkou s náročnějšími hrami (např. rozvíjejícími logické myšlení, kreativitu, matematické představy…) a knížkami pro starší děti.

Vybavení novými hračkami a didaktickým materiálem je doplňováno průběžně během školního roku.

Po proběhlé rozsáhlé rekonstrukci (léto 2016) mají děti k dispozici zcela novou umývárnu, ve které jsou například zabudována umyvadla a WC dle výškových parametrů dětí.

Po celý rok zkrášlují prostředí šatny dětské výtvory tak, aby je mohli shlédnout a obdivovat rodiče i cizí návštěvníci.

 

 4e
4d