4. třída – aktuality

Malí a velcí dohromady

S chutí do toho a půl je hotovo. Smíšené třídy velmi dobře plní společenské potřeby dětí. Podporují pečovatelské sklony starších dětí a jejich důvěru v to, že jsou velké, zkušené a menší děti se vedle nich necítí samotné, když je s nimi větší kamarád. Mladší děti mají zase více příležitostí k nápodobě, k rozvoji komunikace, učí se, jak obstát mezi ostatními, jak vstoupit do hry, jak se uplatnit a prosadit, jak se přizpůsobit i ovládnut.Vytvoření věkově smíšené skupiny nepůsobí pouze samo o sobě, ale ke vzdělávání a výchově dětí přispívá především individuální a skupinová forma činností. Děti se v mnoha situacích stávají navzájem nejpřirozenějšími učiteli, učí se od sebe navzájem, předávají si zkušenosti i dovednosti.

Následující fotografie z praxe tato slova jen potvrzují.

Snazší a smysluplnější rozvíjení činností mladších dětí, neboť starší jsou jim inspirací více než učitelka.

Fotografie1100

Fotografie1159

Fotografie1116

Nabídka her je široká a prožitek z ní hlubší.

Fotografie1131

Fotografie1114

Fotografie1111

Fotografie1185

Děti mají pracovní činnosti rády a hotové výrobky si nejraději odnášejí domů. Velkou radost mají ale i z toho, když jejich práce zdobí stěny šatny.

Fotografie1101

Fotografie1182

Děti prověřují svoji šikovnost i nebojácnost.

 Fotografie1167

Fotografie1163

Fotografie1143

Školní výlet – areál Svatá Kateřina

Na školní výlet pojedeme v pondělí 11. 6. 2018. Navštívíme areál Svatá Kateřina, který se nachází u obce Chotěvice v podkrkonošské přírodě. 

O podrobnostech k výletu Vás budou informovat p. učitelky na třídě.

Svátek maminek – besídka

„Pro maminku květinku natrhám…“. Ke Dni matek si děti pro Vás připravily besídkové vystoupení, na které jste všichni srdečně zváni. Besídka je naplánována na 14. 5. 2018 od  15:00 hod. Těšíme se na Vás.

Karneval, karneval, račte všechny masky dál

Celým rokem nás provází mnoho lidových tradic, se kterými se pravidelně seznamujeme a prožíváme je. V únoru přišel čas masopustu. Z našeho společného vypravování se děti dozvěděly význam tohoto slova a dále i to, že ten, kdo tuto tradici dodržuje, drží půst až do Velikonoc. Povídání o masopustu jsme zakončili tradičním karnevalem (21. 2. 2018) s oblíbenými hrami, soutěžemi, písničkami a  průvodem masek za kamarády z jednotlivých tříd. Každá třída tak měla možnost hádat, obdivovat a chválit jednotlivé kostýmy.

Přehlídka masek

Fotografie0991

Fotografie0983

Oblíbená hra „Míčovaná“

Fotografie0986

V kouzelných brýlích

Fotografie0995

Poděkování patří také všem maminkám, které tak krásně a nápaditě nastrojily své děti do krásných kostýmů a celou atmosféru radosti a zážitku pomohly doladit malým občerstvením pro děti, které bylo bezchybné a dětmi s nadšením uvítané.

Otvíráme dveře Vánocům

Adventní čas plný chystání a těšení se na Vánoce nám v letošním roce začal již koncem listopadu. Adventní čas byl nejdříve věnován přípravám na návštěvu Mikuláše s jeho družinou v zábavném centru. Při setkání s nimi budili čerti s Mikulášem v dětech určitý respekt, ale tak to mělo být. U mladších dětí bylo sice trochu více strachu a i malinko slziček, ale ani to nebylo nic neobvyklého. To k mikulášské atmosféře patřilo. A kdo byl hodný a zlobil jen výjimečně, dostal za přednesenou básničku nadílku. Při návratu zpět do mateřské školy čekalo na děti ještě jedno překvapení – druhá nadílka. Tentokrát připravená naší paní kuchařkou a to v podobě balíčku plného sladkého mlsání a čerstvého i sušeného ovoce. Po prožitém Mikuláši a čertech nastalo krátké období klidu a uvolněnosti. V tomto čase jsme se mohli všichni společně pustit do vyrábění vánočních dárků a malých přání. Děti se do všech činností rády zapojovaly a velmi je prožívaly. K vánoční atmosféře nám nemohl ve třídě chybět rozsvícený stromeček, psaní dopisu Ježíškovi, adventní kalendář v podobě velké ryby se „zlatými šupinami“, návštěva muzea s prohlídkou betlémů, divadelní představení v kulturním domě, besídka pro rodiče a dlouho očekávaná vánoční nadílka dárků pod stromečkem. A když nám přálo počasí, nezapomínali jsme ani na pravidelný pobyt venku – na vycházkách jsme si všímali vánočních výzdob kolem domovů, v ulicích, na náměstí i v obchodech. A pokud bylo čerstvě nasněženo, museli jsme rychle využít čistého sněhu k zimním radovánkám.

Celé předvánoční období bylo zaměřené na rozvíjení citových vztahů dětí ke svým nejbližším. Dále pak na rozvíjení pracovních dovedností a také znalostí o adventu a Vánocích.

Poděkování ale patří i maminkám a tatínků, kteří přišli mezi nás a pronesli slova pochvaly dětem i učitelkám. Velice si toho ceníme. Všem Vám přejeme šťastné vkročení do nového roku a věříme, že rok 2018 bude úspěšný a spokojený nejen u nás v MŠ, ale i ve vašich rodinách.

O tom, jak děti prožívaly adventní čas v naší mateřské škole, vypovídají fotografie.

První výpravy za sněhem

Fotografie0920Fotografie0926Fotografie0924

Dopolední hraní a přehlídka „malých herců“

Fotografie0906Fotografie0909Fotografie0928

Setkání s rodiči

Fotografie0932

U stromečku

Fotografie0962

Úspěšně zvládnutý začátek nového školního roku

Se začátkem nového školního roku k nám do třídy přišlo 10 nových kamarádů, z toho 6 malých nováčků. Začátek školního roku pro nás představoval nejen vzájemné poznávání, odstraňování zábran, trpělivost při odloučení od maminek, vytvoření základních pravidel pro společnou práci, orientaci v prostorách třídy i MŠ, ale i seznámení a navazování kontaktu s rodiči. S úsměvem na tváři, ale někdy i se slzičkami v očích, jsme se přes období babího léta plynule přenesli do barevného podzimu, jehož tematika nám zpestřovala podzimní práce. Malovali jsme listy, lepili podzimní stromy, vybarvovali ježky i draky. Děti přinášely k výzdobě třídy podzimní úrodu ze zahrádek a společně jsme vytvářeli na okenním parapetu podzimní aranžmá s keramickými ježky. Při dopoledních činnostech jsme se naučili jednoduché básničky s písničkami a spoustu společných her. Nyní ale v těchto dnech všichni prožíváme ten opravdový studený podzim – s ranními mlhami nebo i mrazíky a postupně se připravujeme na zimu. A všichni se už těšíme na nejkrásnější období v roce – vánoční svátky.

Holčičí tvoření

vystříhování1stavebnice

Na skluzavce

na hřišti

Podzimní výzdoba šatny

výzdoba šatny

Jak nám to rychle uteklo

Po definitivním rozloučení se zimou nastal čas krátkého odpočinku. I když nám březnové sluníčko ještě tak teple nehřálo, využívali jsme každé chvilky k pobytům ve volné přírodě a trénovali svoji zdatnost a šikovnost.

Březen 2017

f1

K prvním oblíbeným a tradičním aktivitám po zimě pořádaným v MŠ patřila každoroční oslava čarodějnic (27. 4. 2017). Děti v ten den již ráno přicházely do třídy v převlecích a maskách a užily si připravený dopolední program, na kterém nechyběly soutěže, plnění lehkých i náročnějších úkolů či kreslení čarodějů a čarodějnic.

Během měsíce dubna jsme nezapomínali ani na naše maminky a s radostí jsme pro ně chystali dárky a připravovali se na besídku.

V květnu nám po delší době začaly konečně přát slunečné a teplé dny. A když se k tomu ještě stromy obalily barevnými květy, měli jsme před očima doslova zázrak přírody. K našim pravidelným vycházkám do přírody se stal stadion, velké fitness průlezky, malé průlezky s houpačkami a skluzavkou nebo dětské hřiště mezi panelovými domy.

Květen 2017

f3

f4

f5

f6

f7

Zábavnou a zároveň vzdělávací akcí byl dodatečně v květnu dopolední program věnovaný Dni Země (22. 5. 2017), který pro naše děti připravili žáci ze ZŠ Komenského. Naše děti tak měly možnost prostřednictvím této akce získat spoustu zajímavých informací o naší modré planetě a plnit řadu úkolů, které se týkaly znalostí z oblasti živé i neživé přírody. Všichni si užili krásné dopoledne.

Den Země 22. 5. 2017

f8

29. 5. 2017 se děti dočkaly školního výletu. Společně jsme navštívili pěnčínský areál, ve kterém pro nás byla zajištěna exkurze tradiční výroby skleněných korálků s navazující korálkovou dílnou. Každý si tu vyrobil svůj originální šperk, který si přivezl domů.

Pěnčín 29. 5. 2017

f9

K vyřádění dětí na dětský den (1. 6. 2017) nám opět posloužila školní zahrada, která se stala prostorem pro zábavu, hry a soutěživé činnosti.

Dětský den 1. 6. 2017

f10

f11

Slibovaná noční školka pro předškoláky se uskutečnila 9. 6. 2017. Pro mnohé byla opravdovou zkouškou samostatnosti, statečnosti a nebojácnosti. Tradiční podvečerní putování ke kapličce sv. Isidora s opékáním a po setmění následná stezka odvahy k podpisové listině byla pro většinu z nich velkou zkouškou odvahy.

Ohniště u kapličky sv. Isidora

f12

K téměř posledním akcím v tomto školním roce patřilo slavnostní rozloučení s předškoláky na MěÚ v Jilemnici.

Na posledních pár cest do školky je již vše nachystáno. Výkresy jsou rozdány, ale ještě nás čeká odeslání společně vytvořené výtvarné práce do soutěže k tématu „Cestujeme letem světem“ a opět oblíbená slibovaná cukrárna.

Všem Vám přejeme pěkné léto, školákům klidný vstup do základní školy     a s ostatními se opět rádi setkáme na začátku nového školního roku v září 2017.

Společné foto dětí ze 4. třídy (17. 5. 2017)

f13

f14

Školní výlet – Pěnčín

Na školní výlet pojedeme v pondělí 29. 5. 2017 do Pěnčína. V pěnčínském areálu je pro děti objednaná exkurze s průvodcem ve sklářském provozu, na kterou bude následně navazovat „korálková dílna“. Ve druhé části připraveného programu je plánována prohlídka zemědělského muzea s expozicí zemědělských strojů. Na závěr je možnost procházet vnějšími a vnitřními výběhy s domácími zvířaty, která se dříve běžně chovala na českém venkovském dvoře.

 

O podrobnostech k výletu Vás budou informovat p. učitelky na třídě.

Svátek maminek – besídka ZRUŠENO

Plánovaný termín 11. 5. 2017 se ruší, o náhradním termínu budete informováni na třídě třídními p. učitelkami.

„My jsme malí gratulanti, musíte nás znát…“. Ke Dni matek si děti pro Vás připravily besídkové vystoupení, na které jste všichni srdečně zváni. Besídka je naplánována na 11. 5. 2017 od  15:00 hod. Těšíme se na Vás.