4. třída – aktuality

Podzim odchází, advent přichází

Pro podzimní dny je typické větrné počasí. Ale pokud venku není ošklivo, neprší a nefouká nepříjemný vítr, dětem to přeci nevadí. Krátké pravidelné každodenní vycházky do okolí přinášejí nejen radost z volné hry a možnosti pozorovat přírodu, ale přispívají i k celkovému posílení imunitního systému každého dítěte. Oblíbeným cílem vycházek se stal  areál na Hraběnce:

To se hned tak nevidí.

IMG_2408

Volná hra s utvořenými vlastními herními pravidly.

IMG_2409

IMG_2465

IMG_2467

IMG_2470

A odcházíme za paní kuchařkou na dobrý oběd.

IMG_2472

Podzimních vycházek a pobytu v přírodě jsme využili i k přípravě na tematické listopadové malování a tvoření. Právě spadané barevné listy nám posloužily k tisku přírodninami.

IMG_2477IMG_2527

Halloween a návštěva paní Dýně.

IMG_2422

IMG_2426

IMG_2433

Koncem listopadu se dostavil dlouho očekávaný adventní čas, a to je doba, kdy děti i my dospělí cítíme kouzlo přicházejících Vánoc.

5. prosince se přišel za dětmi podívat Mikuláš se svým doprovodem – andělem a čertem. Zprvu se báli jen ti, kteří zlobili, ale když se ukázalo, že s čerty může být i pohoda a děti zazpívají písničku, netrestalo se. A co by to bylo za Mikuláše, kdyby s sebou neměl nějakou tu dobrotu, na kterou se děti samozřejmě těšily. Rozdávaly se balíčky se sladkostmi a ovocem a ti, kteří měli na začátku slzičky v očích, po společné chvilce s těmito hosty, měli obličeje rozzářené úsměvy.

IMG_2564

IMG_2563

A po čertech přichází opět radost ze hry.

Kamarád mě má rád.

IMG_2556    IMG_2555    IMG_2482    IMG_2558

IMG_2559

Vánoce přišly k nám – první prskavka.

IMG_2566 IMG_2628

Vánoční dílna s rodiči.

IMG_2630 IMG_2634

 Nejradostnější chvíle.

IMG_2806 IMG_2808

IMG_2811

Jak jme to zvládli

Dva měsíce byly dlouhá doba, ale po prázdninách zas – nastal školky čas. S letošním novým školním rokem přišlo i několik změn. Na děti čekal pozměněný třídní kolektiv, jiné paní učitelky, které děti znaly jen od vidění z jiné třídy, nová paní ředitelka. Jaké to tam asi bude? Některé z dětí měly možná strach, jiné se těšily. Všechny si ale nesly spoustu očekávání a představ. A aby všechno již od začátku dobře klapalo a slziček bylo co nejméně, zaměřili jsme se hned během prvních dní hlavně na budování kamarádských vztahů mezi dětmi, vzájemnou ohleduplnost k ostatním a spolupráci. Prostřednictvím volných her v přírodě, společnými pracovními činnostmi, pohybovými hrami s pravidly a volným povídáním se nám postupně dařilo utřít poslední slzy a začlenit většinu dětí do kolektivu. A když nám to už klapalo, byli všichni spokojeni.

Pomáháme si všichni.

IMG_2173

Přání hezkého dne.

IMG_2184

Dáváme pozor, učíme se.

IMG_2189

Cvičení je pro nás zábava.

IMG_2176

IMG_2188

Na Hraběnku chodíme rádi.

IMG_2151

A i ve dvojicích to umíme.

IMG_2252

IMG_2250

Projekt „Není město jako město“

V měsíci červnu čekal na děti připravený projekt „Není město jako město“, který byl zaměřen na poznávání města Jilemnice. V rámci tohoto uceleného bloku mohly děti získávat zajímavé informace z oblasti historie města, zajímavosti o jeho dřívějších obyvatelích a zároveň zjistit, proč je minulost našich předků pro nás důležitá, k čemu slouží a v čem nám to je stále užitečné.

Při společném povídání jsme vycházeli z poznatků, které děti již měly a následně jsme jejich vědomosti obohatili o nové znalosti. Využili jsme zajímavého vypravování, fotografií, poznávacích procházek městem a jeho zákoutí, tematických pracovních listů i omalovánek.

V šatně jsme na viditelném místě i pro informovanost rodičů o naší činnosti postupně zobrazovali navštívená místa (fotografie, kresby), o kterých jsme si společně povídali a některá z nich jsme doplnili vlastní výtvarnou prací (znak města, jilemnický zámek, jilemnické věže).

Povídat si o městě nám s dětmi půjde lépe, když do něho společně vyrazíme.

IMG_0712

IMG_0716

U předzahrádky roubenky ve Zvědavé uličce.

IMG_0710

Posezení v malém chládku pod jilemnickým stromem.

IMG_0726

 

Noční spaní s předškoláky

Krásný zážitek prožili naši předškoláci před koncem školního roku při společné venkovní hře a následným přespáním ve školce. Dobrodružná cesta začala odjezdem z vlakového nádraží do nedaleké stanice Poniklá – zastávka, kde již byla pro děti přichystaná dobrodružná cesta za pokladem. Zdejší víla jménem Majdalenka připravila pro naše děti pěší trasu okolním lesem plnou zdolávání přírodních překážek, nečekaným setkáním s „tajemnou babičkou“ a s hledáním té správné cesty k plnění různě obtížných úkolů. Nakonec nás  statečně zdolaná cesta zavedla k jedné dobré paní (která byla velmi podobná tajemné babičce), u které na nás čekal malý ohýnek nachystaný k opékání vuřtů. Po příjemně stráveném odpočinku s jídlem a pitím byla připravená i odměna, kterou si děti samozřejmě musely najít s malou nápovědou samy. Ale pozor! Otevřít ji mohly až ve školce těsně před spaním.

Večer po krásně prožitém dobrodružném výletě, rozdáním všech odměn za vytrvalost, odvahu a správné parťáctví,  děti rády ulehly do svých pelíšků a bez slziček a stezku po maminkách spokojeně usnuly.

Ráno po společné snídani jsme se všichni se svými zážitky z předešlého dne rozešli do svých domovů.

A už jedu.

IMG_0669

Cesta lesem byla opravdu náročná.

IMG_0670   IMG_0673   IMG_0674

Jeden z úkolů: „Držet se spolu za ruce.“

IMG_0679

I k ohni je potřeba nějakého dřeva.

IMG_0680   IMG_0681

Zasloužený odpočinek

IMG_0690   IMG_0687   IMG_0692

Být v přírodě – to k létu patří

Konec školního roku se rychle přiblížil. Děti po celý rok pilně pracovaly – získávaly nové informace, ověřovaly si získané zkušenosti při různých činnostech, učily se novým dovednostem. A tak jistě s velkou radostí uvítaly, když se jejich hernou stala na delší dobu příroda pod širým nebem.

Poslední úkol a jde se ven.

Kolik koček je na stromě?

IMG_0382

Nadšení z volné hry vychází z prožívání. Kreslení barevnými křídami patří k oblíbeným činnostem.

Na Hraběnce.

 IMG_0410

  IMG_0411

A vracíme se zpět do školky na oběd.

IMG_0412

Poslední květnový den patřil zajímavému setkání. Děti měly možnost seznámit se se záchranářským psem Tessie, se kterým jeho majitelka navštívila naši mateřskou školu. Ze zajímavého vyprávění jsme zjistili, co umí speciálně vycvičený záchranářský pes: umí vyhledat ztraceného člověka na ploše (pole, les, terén), v sutině (rozpadlá budova – např. při zemětřesení), v lavině a také ve vodě (když se někdo topí).

Během poutavého vypravování měly děti možnost zapojit se i do připravených činností.

 IMG_0456

IMG_0445

IMG_0439

Pravidelnou akcí je každoroční využití školní zahrady ke Dni Země, kdy pro naše děti připravují výukový program žáci 6. třídy ZŠ Komenského.

Den Země – zahrada mateřské školy.

IMG_0563

Slunečný červnový den je bránou do léta a 1. červen patří především dětem.

Sluneční paprsky a zmrzlina – dvě věci, které patří k oslavě Dne dětí.

IMG_0565

Očekávaný 6. červen 2019 – školní výlet. Ke školnímu výletu jsme využili jedinečné příležitosti shlédnout kamenné divadlo na hradě Pecce. Děti měly možnost uvidět hranou pohádku Princ Bajaja na motivy Boženy Němcové a kromě krásného zážitku z představení si mohly: pohladit živého koně a ovce, prohlédnout si dobové kostýmy a rytířské brnění se zbraněmi, vyzkoušet si různá řemesla dané doby – mletí obilí nebo zpracování lnu.

Kamenné divadlo na hradě Pecce.

IMG_0604

IMG_0608

IMG_0611

Prohlídka brnění a jak se zpracovává len a výkladem od princezny.

IMG_0625 

IMG_0634

Bylo tu krásně.

IMG_0648

 IMG_0653

IMG_0662

IMG_0657

Malí a velcí dohromady

S chutí do toho a půl je hotovo. Smíšené třídy velmi dobře plní společenské potřeby dětí. Podporují pečovatelské sklony starších dětí a jejich důvěru v to, že jsou velké, zkušené a menší děti se vedle nich necítí samotné, když je s nimi větší kamarád. Mladší děti mají zase více příležitostí k nápodobě, k rozvoji komunikace, učí se, jak obstát mezi ostatními, jak vstoupit do hry, jak se uplatnit a prosadit, jak se přizpůsobit i ovládnut.Vytvoření věkově smíšené skupiny nepůsobí pouze samo o sobě, ale ke vzdělávání a výchově dětí přispívá především individuální a skupinová forma činností. Děti se v mnoha situacích stávají navzájem nejpřirozenějšími učiteli, učí se od sebe navzájem, předávají si zkušenosti i dovednosti.

Následující fotografie z praxe tato slova jen potvrzují.

Snazší a smysluplnější rozvíjení činností mladších dětí, neboť starší jsou jim inspirací více než učitelka.

Fotografie1100

Fotografie1159

Fotografie1116

Nabídka her je široká a prožitek z ní hlubší.

Fotografie1131

Fotografie1114

Fotografie1111

Fotografie1185

Děti mají pracovní činnosti rády a hotové výrobky si nejraději odnášejí domů. Velkou radost mají ale i z toho, když jejich práce zdobí stěny šatny.

Fotografie1101

Fotografie1182

Děti prověřují svoji šikovnost i nebojácnost.

 Fotografie1167

Fotografie1163

Fotografie1143

Školní výlet – areál Svatá Kateřina

Na školní výlet pojedeme v pondělí 11. 6. 2018. Navštívíme areál Svatá Kateřina, který se nachází u obce Chotěvice v podkrkonošské přírodě. 

O podrobnostech k výletu Vás budou informovat p. učitelky na třídě.

Svátek maminek – besídka

„Pro maminku květinku natrhám…“. Ke Dni matek si děti pro Vás připravily besídkové vystoupení, na které jste všichni srdečně zváni. Besídka je naplánována na 14. 5. 2018 od  15:00 hod. Těšíme se na Vás.

Karneval, karneval, račte všechny masky dál

Celým rokem nás provází mnoho lidových tradic, se kterými se pravidelně seznamujeme a prožíváme je. V únoru přišel čas masopustu. Z našeho společného vypravování se děti dozvěděly význam tohoto slova a dále i to, že ten, kdo tuto tradici dodržuje, drží půst až do Velikonoc. Povídání o masopustu jsme zakončili tradičním karnevalem (21. 2. 2018) s oblíbenými hrami, soutěžemi, písničkami a  průvodem masek za kamarády z jednotlivých tříd. Každá třída tak měla možnost hádat, obdivovat a chválit jednotlivé kostýmy.

Přehlídka masek

Fotografie0991

Fotografie0983

Oblíbená hra „Míčovaná“

Fotografie0986

V kouzelných brýlích

Fotografie0995

Poděkování patří také všem maminkám, které tak krásně a nápaditě nastrojily své děti do krásných kostýmů a celou atmosféru radosti a zážitku pomohly doladit malým občerstvením pro děti, které bylo bezchybné a dětmi s nadšením uvítané.