Štěpánka Chlumská

ŠABLONY III

Projekt VZDĚLÁVÁME SE SPOLEČNĚ – MŠ JILEMNICE CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018225 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a podpora rozvojových aktivit.

plakátA3_MŠJilemnice (1)

O nás

Obecná charakteristika škol

Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace, vznikla 1. ledna 2003 sloučením tří mateřských škol v Jilemnici. Tím vznikl jeden právní subjekt.

Mateřská škola Spořilovská

Mateřská škola Spořilovská se nachází ve Spořilovské ulici. Jedná se o budovu panelového typu, která byla postavena roku 1977 mezi panelovými domy na okraji města. Je tvořena dvěma pavilony A a B a v každém z nich se nachází dvě třídy. Pavilony jsou propojeny prostornou chodbou, ke které přiléhá hospodářská budova (prádelna a kuchyně). Ke každé třídě náleží vlastní zázemí: herna, třída, umývárna s WC, šatna a malá kuchyňka sloužící k vydávání stravy. V létě a na podzim roku 2008 prošla budova velkou venkovní rekonstrukcí, což dalo škole nový vzhled a v letech 2015 a 2016 probíhala v době velkých letních prázdnin rozsáhlá vnitřní rekonstrukce.

Součástí mateřské školy je rozsáhlá zahrada se vzrostlými stromy, které v letních měsících poskytují potřebný stín. Díky projektu „revitalizace hřišť“ (2009) byly nevyhovující herní prvky nahrazeny novými. Nechybí tu venkovní průlezky, houpačky, zahradní domek, velká pískoviště a ani chodníkový okruh pro koloběžky a tříkolky.

K delším vycházkám do přírody je celoročně nejvíce využíván les na Hraběnce.

Informace k zápisu do MŠ

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

 

Žádost o přijetí do MŠ 2020

Řádně vyplněné dokumenty doručíte některým z těchto způsobů:

  1. emailem s elektronickým podpisem (nelze prostý email)
  2. datovou schránkou (r54ksdy)
  3. osobním podáním pouze po předchozí telefonické domluvě (481 544 072)

Dokumenty k zápisu:

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy – část, kterou vyplňuje dětský lékař o řádném očkování dítěte – je nezbytné mít potvrzeno praktickým lékařem!!!

Kopie rodného listu dítěte

Velké děti čtou malým

5. února proběhlo další čtení, navštívily nás děti z 5.B s paní učitelkou Zelenkovou. Na téma Lidské tělo přečetly děti pohádku a zahrály krátké divadlo. Došlo i na malý úkol a odměnu pro naše děti. V této třídě jsou opravdu zdatní čtenáři.

Velké děti čtou malým

22. ledna 2020 k nám přišly děti ze ZŠ Jana Harracha s paní učitelkou Klimentovou. Téma bylo Zimní sporty.

Školáci našim dětem přečetli krátkou pohádku a poté jsme si společně zazpívali, zatančili a splnili malý úkol.

Vánoční besídka

Mikuláš

Návštěva muzea