Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

vzhledem ke stavebním pracím u pracoviště Zámecká bude prázdninový provoz zajištěn pouze pracovištěm Spořilovská a to takto:

  • od 1.7.2020 do 24.7.2020 provoz zajišťují zaměstnanci pracoviště Zámecká
  • od 27.7.2020 do 21.8.2020 provoz zajišťují zaměstnanci pracoviště Spořilovská
  • od 24.8.2020 budou otevřena všechna pracoviště

Pracoviště Valteřická bude uzavřeno od 20.7.2020 do 14.8.2020

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se koná na jednotlivých pracovištích v těchto termínech:

Spořilovská       9. 6. 2020 v 15,30 hod. 4. třída „Ježečci“

Valteřická        10. 6. 2020 v 15,30 hod. v jídelně

Zámecká           11. 6. 2020 v 15,30 hod. 1. třída „Kytičky“

Vzhledem k současné epidemiologické situaci doporučujeme účast pouze jednoho zákonného zástupce bez dětí.

Na schůzce Vám budou předána rozhodnutí o přijetí do MŠ.

Výsledky zápisu do MŠ pro šk. rok 2020-2021

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu ustanovení § 34 odst. 2, 3, 5, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 byly přijaty tyto děti s přiřazeným registračním číslem:

rozhodnuti_seznam_prijatych 2020-2021

Pracoviště

Spořilovská

S01/20 S14/20
S02/20 S15/20
S03/20 S16/20
S04/20 S17/20
S05/20 S18/20
S07/20 S19/20
S08/20 S20/20
S09/20 S21/20
S10/20 S22/20
S11/20 S23/20
S12/20 S24/20
S13/20 S25/20
S26/20

Zámecká

Z01/20 Z11/20
Z02/20 Z12/20
Z03/20 Z13/20
Z04/20 Z14/20
Z05/20 Z15/20
Z06/20 Z16/20
Z07/20 Z17/20
Z08/20 Z18/20
Z09/20 Z19/20
Z10/20

Valteřická

V01/20
V02/20
V03/20
V04/20
V05/20
V06/20
V07/20

Vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění můžete v pondělí 8. června 2020 od 12 – 14 hodin v kanceláři ředitelky.

K problematice ošetřovného po 18.5.2020

K problematice ošetřovného Poslanecká Sněmovna schválila pozměňovací návrh, který upravuje nárok na ošetřovné do 30. 6. 2020. Návrh zákona ještě není schválen, musí jej ještě posoudit Senát a prezident a může ještě dojít k jeho změnám. Podle pozměňovacího návrhu se předpokládá, že nárok na ošetřovné bude dán i tehdy, pokud dítě nebude do školy docházet s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví nebo zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, z důvodu koronaviru. Dále bude nárok na ošetřovné dán i tehdy, pokud dítě nebude do školy docházet z důvodu výrazného omezení kapacity nebo provozní doby školy nebo nastavení omezujících režimových opatření. Důvod pro neumístění dítěte ve škole je zaměstnanec povinen uvést na předepsaném tiskopisu.

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Důležité informace k zápisu do MŠ

Dokumenty k zápisu:

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy – část, kterou vyplňuje dětský lékař o řádném očkování dítěte – je nezbytné mít potvrzeno praktickým lékařem!!!

Informace k otevírání pracovišť MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem ke stanoveným opatřením MZ, MŠMT se naše pracoviště otevřou za předpokladu, že vývoj bude příznivý, v termínu 18. 5. 2020 🙂

Velmi apelujeme na rodiče dětí, kteří mají zdravotní potíže, často se stýkají s prarodiči a jsou tudíž rizikovou skupinou, případně rodiče dětí, kteří mají možnost nedávat dítě do MŠ, aby tak učinili. Rizikové skupiny

Dle manuálu z MŠMT zajistíme podmínky provozu tak, aby byly jak pro děti, tak i pro zaměstnance bezpečné.

Zákonný zástupce MUSÍ při vstupu do MŠ mít roušku, děti a zaměstnanci v prostorách školy a na zahradě roušky mít NEMUSÍ.

Zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a prohlášení, že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory. čestné prohlášení k 18.5.2020

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

Informace k zápisu do MŠ

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Jak své dítě do naší mateřské školy zapsat:

Potřebné dokumenty lze stáhnout přímo zde na webu:

Žádost o přijetí do MŠ 2020

Řádně vyplněné dokumenty doručíte ve dnech od 4.5 – 11.5. 2020 některým z těchto způsobů:

  1. emailem s elektronickým podpisem (nelze prostý email)
  2. datovou schránkou (r54ksdy)
  3. poštou na adresu školy
  4. vložením do schránky pracoviště Spořilovská 994 v obálce s nápisem ZÁPIS 2020
  5. osobním podáním pouze v nejnutnějším případě po předchozí telefonické domluvě (481 544 072)

Dokumenty k zápisu:

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy – část, kterou vyplňuje dětský lékař o řádném očkování dítěte – je nezbytné mít potvrzeno praktickým lékařem!!!

Kopie rodného listu dítěte

Trvalý pobyt v Jilemnici ověří ředitelka školy podle seznamu, který ji poskytne zřizovatel. Pokud v něm dítě nebude, bude zákonný zástupce vyzván k doložení dokladů o trvalém pobytu v Jilemnici nebo v některé z přilehlých obcí (viz kritéria) Kriteria přijímání dětí 2020-21

Upozornění pro rodiče

Rodiče, kteří čerpají ošetřovné o děti z důvodu uzavření školy musí na konci každého měsíce odevzdávat svému zaměstnavateli „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Vážení rodiče nemusíte na začátku měsíce znovu žádat, jen je potřeba na konci každého měsíce odevzdat zaměstnavateli zmíněný výkaz.

Tiskopis zde:Výkaz péče o dítě

Velké děti čtou malým

5. února proběhlo další čtení, navštívily nás děti z 5.B s paní učitelkou Zelenkovou. Na téma Lidské tělo přečetly děti pohádku a zahrály krátké divadlo. Došlo i na malý úkol a odměnu pro naše děti. V této třídě jsou opravdu zdatní čtenáři.

Velké děti čtou malým

22. ledna 2020 k nám přišly děti ze ZŠ Jana Harracha s paní učitelkou Klimentovou. Téma bylo Zimní sporty.

Školáci našim dětem přečetli krátkou pohádku a poté jsme si společně zazpívali, zatančili a splnili malý úkol.